Przejdź do nowej strony WWW >>
A A A

Trening Asertywności

Asertywność to pozytywna pewność siebie, przekonanie o prawie do godnego i pełnego szacunku istnienia i życia. To umiejętność przekazywania własnych opinii, własnego zdania oraz zdolność komunikowania swoich potrzeb, pragnień, wartości. Przeciwieństwem jest nieśmiałość, która zmusza nas do tłumienia i skrywania tego kim jesteśmy, do unikania konfrontacji z kimś kto ma inne poglądy i wyznaje inne wartości niż my. Asertywność to gotowość stawania w swojej obronie, otwartego bycia tym kim się jest, traktowania siebie z szacunkiem we wszystkich relacjach. Nie ma nic wspólnego z bezmyślnym buntownictwem, odruchowym mówieniem "nie" i zarozumialstwem.

Asertywność to wiara w słuszność tego co się robi - podstawa rozwoju i postępu ale także podstawa tworzenia trwałych i pełnych miłości związków bez porzucania własnego JA.

Treningi indywidualne i grupowe.

sesja 150 zł czas trwania 1 godzinę

pakiet 5 sesji 650 zł /oszczędzasz 100 zl/

 

Trening asertywności jest częścią programu rozwoju osobowości