Przejdź do nowej strony WWW >>
A A A

Świadomość wdzięczności jako źródło zdrowia, mocy i radości

W każdym człowieku tkwi ogromny potencjał twórczy. Czy człowiek wykorzysta i rozwinie swoje predyspozycje i talenty, zależy w znacznej mierze od tego w jakim stopniu ma zaufanie do własnego umysłu i przekonanie, że zasługuje na szczęście. Jesteśmy wartością samą w sobie ale nieustanne niezadowolenie z siebie i innych powoduje moc kompleksów a w rezultacie końcowym, brak energii do działania i realizowania swoich pragnień.


Większość ludzi nie docenia własnych sił, by przeprowadzić zmiany i rozwijać się, Są przekonani, że schemat z wczoraj trzeba powtórzyć jutro. Rzadko uświadamiają sobie, jak wiele mogą dla siebie uczynić, jeżeli za cel postawią sobie prawdziwy rozwój i zdrową samoocenę oraz jeżeli będą skłonni wziąć odpowiedzialność za własne życie. Przekonanie o bezradności staje się samo spełniającym proroctwem i jest typową postawą dla tych, którzy wierzą, że poziom samooceny zależy od ocen innych.


Ogromny udział w odbudowywaniu poczucia własnej wartości, w ujawnianiu i rozwijaniu potencjału twórczego ma wybaczenie. Poczucie winy, uczucie żalu, krzywdy i zapieczone pretensje do kogokolwiek są źródłem największych niepowodzeń życiowych, nasze życie wygląda mniej więcej tak, jak jazda samochodem na zaciągniętym hamulcu ręcznym cyt.: z ksiażki  Nathaniela Brandena "6 filarów poczucia własnej wartości"


Inspiracją na drodze podnoszenia samooceny a tym samym na drodze do szczęścia i spełnienia jest Radykalne Wybaczenie wg metody Colina Tipinga. Wg tej metody wzmacnianie świadomości wdzięczności stanowi klucz do zdrowia, siły wewnętrznej i rozwoju duchowego. Jest doskonałą techniką tropienia zablokowanej energii w ciele, w firmie, we wszelkiego typu relacjach międzyludzkich.


Wystarczy nawet na krótkie chwile, dostrzegać doskonałość w tym co się wydarza aby krok po kroku odzyskiwać energię potrzebną do realizowania swoich pasji. Żyjemy po to aby wykorzystywać własny potencjał, spełniać swoje marzenia i cieszyć się życiem. Poznaj zatem swoją moc i moc radykalnego wybaczania – zwolnij wreszcie zaciągnięty hamulec – odkryj i wykorzystaj swoje piękno i niepowtarzalność !