Przejdź do nowej strony WWW >>
A A A

Metoda Tippinga to ćwiczenie zmiany

to wewnętrzna transformacja, która dzieje się tu i teraz. To porzucenie dotychczasowego sposobu postrzegania świata, całkowita zmiana systemu myślenia, wartości, i przekonań. Oto kilka podstawowych założeń RW:

  1. Życie nie jest przypadkiem. Ma swój cel i przyczynia się do odkrycia Boskiego planu, stwarzając nam możliwości wyboru i podejmowania decyzji
  2. Mamy całkowicie wolną wolę doświadczania życia w wybrany przez nas sposób
  3. Myśli to przyczyny, które objawiają się w naszym świecie w postaci skutków. … jak myślimy tak mówimy    > jak mówimy tak działamy  >  jak działamy  tak kreujemy rzeczywistość
  4. Przyciągamy ludzi i sytuacje zgodnie z prawem rezonansu aby uzmysłowić nam nasze błędne myślenie, które urosło do rangi negatywnych wzorców i autodestrukcyjnych systemów przekonań

Jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany może  warto coś zmienić ? Przede wszystkim, wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos i otwórz na możliwość, że być może jest w tym jakiś sens. I to wystarczy. Wszystko jest takie jakie być powinno i jest częścią programu rozwoju osobowości opartym na budowaniu samouznania.